Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o istotnej zmianie dla przetwórców. Termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” został wydłużony do 24 grudnia 2020 roku.

Wnioski na małe przetwórstwo i RHD

Nabór wniosków rozpoczął 26 października i wstępnie miał trwać do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej termin na składanie wniosków został wydłużony.  Zainteresowani będą mogli składać wnioski aż do 24 grudnia 2020 r.

Gdzie złożyć wniosek na małe przetwórstwo?

Wnioski przyjmowane są przez oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Kto finansuje pomoc?

 Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Kto może złożyć wniosek na małe przetwórstwo i RHD?

  • Rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

  • Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Jak przyznawana jest pomoc w ramach małego przetwórstwa i RHD?

Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Źródło: ARiMR