Znamy maksymalne sumy ubezpieczenia dla upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ustalonych na 2021 rok.

Ubezpieczenia dla upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 2021

Zgodnie z konsultowanym społecznie rozporządzeniem ministra rolnictwa, w przyszłym roku maksymalne sumy ubezpieczenia mają wynosić na 1 ha upraw rolnych, bądź sztukę zwierzęcia:

 • dla zbóż - 15 377 zł (w 2020 r. - 10 820 zł)
 •  dla kukurydzy - 8 137 zł ( 5 360 zł)
 •  dla rzepaku i rzepiku - 10 200 zł (9 320 zł)
 •  dla chmielu - 54 682 zł (58 130 zł)
 •  dla tytoniu - 33 058 zł (31 580 zł)
 •  dla warzyw gruntowych - 210 159 zł (105 190 zł)
 •  dla drzew i krzewów owocowych - 107 200 zł (132 200 zł)
 •  dla truskawek - 42 245 zł (50 710 zł)
 •  dla ziemniaków - 43 500 zł (46 180 zł)
 •  dla buraków cukrowych - 10 098 zł (9 040 zł)
 •  dla roślin strączkowych - 12 639 zł (9 580 zł)
 •  dla bydła - 8 932 zł (9200 zł)
 •  dla koni - 11 160 zł (12 300 zł)
 •  dla owiec - 705 zł (670 zł)
 •  dla kóz - 700 zł (700 zł)
 •  dla świń - 1 791 zł (1480 zł)
 •  dla kur, perlic i przepiórek - 53 zł (53 zł)
 •  dla kaczek - 65 zł (65 zł)
 •  dla gęsi - 250 zł (250 zł)
 •  dla indyków - 145 zł (125 zł)
 •  dla strusi - 1 045 zł (1045 zł)

Komu przysługują dopłaty do składek ubezpieczenia?

Zgodnie z prawem dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 procent składki, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9 procent sumy ubezpieczenia.

Dopłaty do ubezpieczenia – użytki rolne

W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła być większa – będzie to odpowiednio 12 i 15 procent sumy ubezpieczenia upraw. Po przekroczeniu wyżej wymienionych stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

Dopłaty do ubezpieczenia – hodowla zwierząt

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 procent  składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5 procent sumy ubezpieczenia.

"W projekcie rozporządzenia określa się maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych w art. 3 ust. 1 ww. ustawy oraz możliwości budżetu państwa" - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

W dokumencie wyraźnie podkreślono, że zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia, w porównaniu do obowiązujących w 2020 roku, są wynikiem zmian cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, a w przypadku drzew i krzewów owocowych z wartości nasadzeń.


Źródło: agropolska.pl