30 września 2020 roku weszły w życie nowe przepisy nakładające obowiązek prezentowania (na etapie sprzedaży detalicznej) flagi kraju pochodzenia w odniesieniu do nieopakowanego mięsa.

W nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych wprowadzono dodatkowy wymóg dotyczący prezentowania grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia w przypadku nieopakowanego świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu (oprócz informacji słownej o pochodzeniu zgodnie z rozporządzeniem nr 1337/2013).

Obowiązek ten nie dotyczy jednak  mięsa sprzedawanego luzem, w odniesieniu do którego podano znak „Produkt polski”.
Deklarację kraju pochodzenia mięsa należy wskazać na wywieszce, którą następnie należy umieścić w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio jego prezentacji. 

Wprowadzono odpowiednie wytyczne. Jej rozmiar (tj. wielkość czcionki dla informacji słownej oraz wysokość flagi) nie może być mniejszy niż wysokość czcionki, którą użyto do prezentacji nazwy mięsa. Grafika flagi może mieć uproszczoną formę, o ile pozwala to na właściwą identyfikację państwa pochodzenia.


Źródło: IJHARS