21 grudnia 2020 roku Komisja Europejska uruchomiła na swojej stronie internetowej System informacji o etykietowaniu żywności (Food Labelling Information System – FLIS). To duże ułatwienie dla polskich przedsiębiorców.

FLIS - zalety

System informacji o etykietowaniu żywności znacznie ułatwi prawidłowe wdrażanie odpowiednich przepisów przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze. Program umożliwia wybór określonej kategorii żywności i automatyczne pobieranie informacji dotyczących obowiązkowych oznaczeń jakie należy zamieścić na etykietach w 23 językach Unii Europejskiej.

 System zawiera także przydatne linki do przepisów prawnych i istniejących wytycznych, które mogą być pomocne.

Co ciekawe, w sumie  we FLIS-ie uwzględniono 87 różnych kategorii żywności i podano informacje z 39 rozporządzeń, 17 dyrektyw i 1 decyzji.

System informacji o etykietowaniu żywności  jest zgodny ze strategią Komisji Europejskiej w zakresie lepszego stanowienia prawa, ponieważ znacznie upraszcza funkcjonowanie sektora spożywczego. Celem systemu jest pomoc i ułatwienie podmiotom działających na rynku spożywczym w określeniu obowiązkowych oznaczeń oraz informacji, które powinny znajdować się na produktach przez nich produkowanych. 

Dostęp do FLIS można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/food-labelling-information-system_en

System dostępny jest również w języku polskim, więc zachęcamy do korzystania z systemu FLIS.


Źródło: agronews.com.pl