W resorcie rolnictwa podpisano list intencyjny rozpoczynający prace nad projektem "paszportyzacja polskiej żywności".

Minister Grzegorz Puda zwrócił uwagę na to, że wdrożenie programu zapewni możliwość dostępu do  wiarygodnej informacji o żywności na każdym etapie łańcucha dostaw, co jest zgodne z oczekiwaniami konsumentów, którzy chcą poznać pochodzenie wybieranego przez siebie produktu.

Zwrócił również uwagę na rosnące oczekiwania społeczeństwa w odniesieniu do dostępu do informacji o produktach żywnościowych w coraz większym stopniu wymagających  zaangażowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych.

- Dotychczas istniejące oznaczenia były w różny sposób manipulowane, panowała pewna nieuczciwość, którą projekt będzie mógł zlikwidować, tak by konsument świadomie mógł wybierać polskie produkty. Bardzo się cieszę, że rośnie w kraju świadomość konsumencka. Sam zachęcam do świadomego wyboru polskiej żywności a zwłaszcza lokalnej, pochodzącej z małych wytwórni bądź wprost od rolnika - powiedział Grzegorz Puda.

Podjęto również temat paszportyzacji polskiej żywności, będącej projektem, który wpisuje się w światowy trend, zmierzający do zapewnienia wiarygodniej informacji o produktach na każdym etapie łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów, jakim została poddana.

Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy na rzecz projektu pomiędzy ministrem rolnictwa, Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (rola koordynująca) oraz instytucjami administracji publicznej odpowiedzialnymi za proces kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności ma przyspieszyć jego realizację.

Co więcej, paszportyzacja ma wpłynąć na wyeliminowanie przypadków błędnego oznaczania żywności, a co za tym idzie, zapobiegnie wycofywaniu partii towarów z łańcucha dostaw i w konsekwencji jej utylizacji.

Pierwsza faza realizacji projektu jest zaplanowana na 2021 r. i polega na opracowaniu koncepcji programu oraz przeprowadzeniu trzech pilotaży dla rynku ziemniaka, rynku wołowiny i rynku wieprzowiny.Źródło: agropolska.pl