W propozycji Planu Strategicznego za priorytetowe uznano utrzymanie małych gospodarstw rolnych, a wprowadzenie nowych technologii do rolnictwa wymaga zwiększenia produkcji - uważa Krajowy Związek Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej.

Propozycje zawarte w dokumencie Planu Strategicznego wprowadzają nowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej. I etap jego konsultacji zakończy się w ministerstwie już 15 lutego. 

"Nasza organizacja jest zwolennikiem zmian, które służą zrównoważonemu rozwojowi produkcji rolniczej, ochronie środowiska, zapobieganiu zmianom klimatu, poprawie dobrostanu zwierząt. To słuszny kierunek, ale powinien być rozsądnie rozwijany, mając na uwadze jego ogromny wpływ na ekonomikę produkcji" – podaje komunikat POLPIG.

W opinii branży mięsnej nowe zasady WPR mogą przyczynić się do utraty konkurencyjności krajowego sektora rolno-spożywczego w stosunku do państw unijnych oraz konkurencji na świecie.

"W proponowanej strategii postawiono na postęp technologiczny w dużej liczbie małych, nieefektywnych, pracochłonnych i niekonkurencyjnych gospodarstwach, w których praca świadczona jest w niepełnym wymiarze godzin. Tymczasem te gospodarstwa będą miały problem z wprowadzaniem innowacji z powodu braku zdolność kredytowej oraz możliwości ekonomicznego uzasadnienia wprowadzania zmian technologicznych" - powiedziano.

POLPIG wskazuje, że propozycja KE dotyczące ograniczeń w stosowaniu nawozów i innych środków ochrony roślin, doprowadzi do wzrostu kosztów produkcji rolniczej, przy ograniczonej możliwości podniesienia cen skupu produktów.

"Próby rekompensowania dochodów małych nieefektywnych gospodarstw w celu ich trwania za wszelką cenę jeszcze bardziej oderwie je od rynku. W naszej ocenie na nowej strategii w dłuższym okresie czasu skorzystają większe i bardziej efektywne gospodarstwa zachodnie i konkurencja z krajów trzecich (np. z Ukrainy)" – wyjaśnia  branża.

"Utrzymywanie gospodarstw, które cechują się niską skłonnością do poziomej i pionowej integracji oraz wykazują się niską świadomością i orientacją rynkową jest kierunkiem przeciwnym do zamierzonego celu" - wskazuje POLPIG.

Co więcej, w Planie Strategicznym postawiono sobie za cel zatrzymanie młodych osób na wsi, w czasie gdy jest tam bezrobocie.


Źródło: agropolska.pl