Strażacy ochotnicy z gmin, które zwyciężyły w obu turach "Bitwy o wozy", odebrali pojazdy ratowniczo-gaśnicze - poinformował Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA. Wartość 65 wozów wynosi 52 mln zł. 

"Bitwa o wozy" to akcja profrekwencyjna zorganizowana przez MSWiA podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku.  Miała ona na celu zachęcenie lokalnych społeczności do uczestnictwa w życiu publicznym oraz  umożliwienie zdobycia wozu strażackiego gminom do 20 tys. mieszkańców, które zazwyczaj miały trudności w pokryciu kosztu zakupu konkretnego sprzętu.

- Obecna sytuacja pandemii pokazuje, jak istotne jest wspieranie służb ratowniczych. Dotrzymaliśmy obietnicy złożonej latem i efekt tego jest już rzeczywisty, to nowe pojazdy dla OSP, które posłużą do niesienia pomocy mieszkańcom tych konkretnych gmin - powiedział Maciej Wąsik, wiceminister SWiA nadzorujący Straż Pożarną.

Zwrócił również uwagę na to, że ogłoszona latem akcja profrekwencyjna związana z wyborami prezydenckimi spotkała się z bardzo dużym odzewem.

- W lokalnych społecznościach wytworzyła się zdrowa rywalizacja, której celem było zwiększenie bezpieczeństwa gminy, a co za tym idzie także bliskich. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji, a także tym, którzy byli zaangażowani w finalizację zakupu samochodów – zwrócił uwagę polityk. Cieszył się również dużym zainteresowaniem akcją i zapowiedział, że prawdopodobnie będzie ona w przyszłości kontynuowana.

W I turze wyborów do zdobycia było 16 pojazdów (1 na każde województwo), a w II turze było już 49 pojazdów (1 samochód na każde z 49 byłych województw, według stanu granic województw, który obowiązywał 31 grudnia 1998 r.).

Zwieńczeniem akcji było przekazanie samochodów strażackich do OSP z gmin, w których była najwyższa frekwencja podczas wyborów prezydenckich.


Źródło: agropolska.pl