W dniu 30 września 2016 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r. - wynosi on 4,3192 zł za 1 EUR, co oznacza, że jest o 0,07 złotego wyższy od kursu stosowanego za ubiegły rok.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w projektach rozporządzeń oszacowało stawki poszczególnych płatności. Łączna kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 r. została określona na ponad 14,8 mld złotych i będzie wyższa od kwoty ubiegłorocznej o blisko 316 mln złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
Jednolita płatność obszarowa - 462,05 zł/ha
Płatność za zazielenienie - 310,10 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika - 231,97 zł/ha
Płatność dodatkowa - 172,79 zł/ha
Płatność do bydła - 256,20 zł/szt.
Płatność do krów - 322,62 zł/szt.
Płatność do owiec - 111,95 zł/szt.
Płatność do kóz - 68,25 zł/szt.
Płatność do roślin wysokobiałkowych - 430,49 zł/ha
Płatność do chmielu - 2 317,00 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 287,75 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych - 1 952,25 zł/ha
Płatność do pomidorów - 3 074,09 zł/ha
Płatność do owoców miękkich - 904,78 zł/ha
Płatność do lnu - 289,94 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych - 547,59 zł/ha
Płatność do tytoniu – Virginia - 4,12 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 2,89 zł/kg Źródło: minrol.gov.pl