Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie wsparcia na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To siódmy z kolei tego typu nabór w ramach PROW 2014-2020.  Sprawdź, do kiedy możesz złożyć wniosek. 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc ta  skierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. Mogą być to wyłącznie osoby fizyczne, które działają jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O wsparcie mogą również ubiegać się grupy, które spełniają następujące warunki:

•zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego;
•łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów;
•którym przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r.;
•w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową;
•zadeklarują realizację planu biznesowego i osiągną jego założenia w trakcie trwania 5-letniego okresu pomocy.

Kto nie może otrzymać wsparcia?

Wsparcie nie obejmuje tworzenia grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego oraz jego podrobów.

Ile wynosi wysokość wsparcia?

•w pierwszym roku – 10 procent przychodów netto
•w drugim roku – 9 procent 
•w trzecim roku – 8 procent
• w czwartym roku – 7 procent
•w piątym roku – 6 procent

 Maksymalny limit pomocy to 100 tysięcy euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków trwa od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 roku.
Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Agencja zachęca jednak, by w czasie trwania stanu epidemii wnioski składać za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub rejestrowaną przesyłką pocztową. 

Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

Źródło: agronews.com.pl