To już 26 raz, gdy gminy i powiaty mogą ubiegać się o preferencyjne wsparcie w postaci pożyczek. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej prowadzi do 1 lipca nabór w ramach XXVI edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Pieniądze należy przeznaczyć na budowę, ale też modernizację:
•placówek oświatowych
• sieci i stacji wodociągowych
• systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
•dróg gminnych oraz powiatowych
•przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Ile wynosi pula środków?

Pula środków w ramach tegorocznej edycji programu wynosi aż 16 mln zł. Maksymalna wysokość pożyczki, którą można dostać, to 1 mln zł. Wsparcie finansowe udzielane jest na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Co najważniejsze, przy realizacji inwestycji nie jest wymagany wkład własny.

- Samorządowy Program Pożyczkowy to jeden z flagowych projektów prowadzonych przez Fundację EFRWP od 2011 roku. Wyróżnia go atrakcyjne, wynoszące tylko 2,5% oprocentowanie oraz brak kosztów i opłat pośrednich - prowizji, marży, itp. - mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji.

- Nie ma też obowiązku stosowania, często długotrwałej, procedury przetargowej, przez co środki można pozyskać w krótszym czasie i taniej. Istotne jest również to, że nasze pożyczki mogą być wykorzystane przez gminy jako wkład własny lub pomostowe finansowanie inwestycji do czasu uzyskania środków unijnych lub krajowych - dodaje.

Gdzie składać wniosek?

Wnioski w ramach XXVI edycji konkursu wniosków SPP można składać do 1 lipca za pośrednictwem strony internetowej:  http://efrwp.pl/samorzady/samorzadowy-program-pozyczkowy