Innowacyjne projekty naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zostały docenione. Dotyczą one pozyskiwania mleka i serów o wysokich walorach odżywczych, a drugi trawy o podwyższonej odporności na suszę.

"Zielone mleko" 

Celem tego projektu jest  opracowanie nowego modelu produkcji mleka i serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych, wyższej w porównaniu z konwencjonalną produkcją, zawartości witamin oraz korzystniejszym stosunkiem kwasów tłuszczowych. Co ciekawe, jest on oparty na powrocie do tradycyjnych metod produkcji mleka krowiego, czyli na wypasie zwierząt.

"Ostatecznym celem projektu jest z jednej strony maksymalizacja dochodów osiąganych w gospodarstwach rolników - producentów mleka, poprzez produkcję mleka o wysokiej jakości biologicznej, a z drugiej strony - przedstawienie konsumentom oferty innowacyjnych produktów żywnościowych w postaci serów dojrzewających produkowanych z tego mleka" - czytamy w serwisie informacyjnym UT-P.

"Zielone mleko" otrzymało ponad 5 milionów złotych dofinansowania.

"Projekt będzie realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry-Brdy (lider), Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Spółdzielnia Mleczarska Spomlek oraz gospodarstwa rolne" – informuje uczelnia z Bydgoszczy.

"Nova Trawa"

W ramach tego programu już niedłużona rynek zostanie wprowadzona zmodyfikowana biologicznie za pomocą symbiotycznych grzybów endofitycznych trawa o podwyższonej odporności na suszę i inne czynniki stresowe.

Przedsięwzięcie te jest koordynowane przez zespół naukowców z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii pod kierownictwem dr. hab. inż. Dariusza Pańki, profesora uczelni, które zostało zakwalifikowany do finansowania w ramach wspomnianego działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020.
"Efektem realizacji projektu będzie także innowacja technologiczna, która zostanie opracowana w ramach doktoratu wdrożeniowego, a następnie poddana procesowi uzyskania ochrony patentowej" - zaznacza UT-P.


Źródło: agropolska.pl