W bieżącym miesiącu a dokładniej w okresie 1-27 lutego 2022 r. Przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS.

Jak możemy zaobserwować od początku pandemii placówki edukacyjne funkcjonują hybrydowo, co zdecydowanie utrudnia połączenie pracy na etacie i sprawowania opieki. 

 

 W JAKIM PRZYPADKU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK: 

W momencie zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko. 

KOGO DOTYCZY ZASIŁEK: 

Osoby ubezpieczone w KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). 

WARUNEK: 

W przypadku gdy niemożliwe będzie zapewnienie opieki dzieciom do lat 8 oraz osobom niepełnosprawnym do 18 roku życia. 

 
 

Nie zmieniły się zasady występowania o zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek.