Od przyszłego tygodnia rusza nabór na specjalną premię. Można ją wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z zalesianiem. Rolnicy będą mogli złożyć wnioski już w przyszłym tygodniu. Przeczytaj, by sprawdzić w jaki sposób uzyskać wsparcie finansowe.

Kto może skorzystać ze wsparcia na zalesianie 2020?

Pomoc finansową na zalesienie terenu będzie mógł otrzymać rolnik, który posiada numer identyfikacyjny (numer EP) nadany przez ARiMR. Oprócz tego musi on zobowiązać się do:

wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia (jeśli jest to przewidziane to należy również wykonać ogrodzenie, lub zabezpieczenie drzewek)
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia; obowiązek ten dotyczy sadów i gruntów z sukcesją naturalną

Warto wspomnieć, że wsparcie na zalesienie przyznaje się rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.

Jak będzie wyglądać płatność?

Jest to jednorazowa płatnością z tytułu poniesionych kosztów na wykonanie zalesienia. Otrzymane wsparcie rolnik może przeznaczyć na ogrodzenie, ewentualne zabezpieczenie drzewek 3 palikami w przeliczeniu na ha gruntów. 

Pomoc na zalesienie wypłacana będzie w pierwszym roku zalesienia. 

Jakie dokumenty są wymagane?

Kopia planu zalesienia potwierdzona przez nadleśniczego
pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli gruntów, jeżeli grunty są podmiotem współwłasności
pisemna zgodę małżonka na zalesienie gruntów, jeśli grunty stanowią własność małżonka rolnika
dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do zalesienia
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli jest wymagana)

W jakim terminie można składać wnioski?

 Wnioski można składać od 1 czerwca do 31 lipca 2020 roku.

Źródło: agrofakt.pl