Wody Polskie zaktualizowały mapy zagrożenia powodziowego dla ok. 7 tys. km rzek oraz wszystkie mapy ryzyka powodziowego dla ok. 14,5 tys. km. rzek.

Wody Polskie poinformowały również, że wykonano nowe mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego dla ok. 13,8 tys. km rzek. Z kolei dla powodzi od strony morza opracowanie aktualizacji i nowych map objęło ok. 1,2 tys. km obszarów wybrzeża i ujściowych odcinków rzek. Łącznie mapy opracowane zostały dla ok. 28 tys. km rzek.

- Jesteśmy obecnie w trakcie II cyklu planistycznego w zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Trwającym pracom koncepcyjnym towarzyszy realizacja konkretnych działań, zaplanowanych w poprzednich latach. Najbardziej spektakularne z takich przedsięwzięć, choć nie jedyne, to oddany do użytku w połowie roku zbiornik retencyjny Racibórz Dolny. Inwestycja zapewnia ochronę przeciwpowodziową na odcinku Odry od Raciborza aż po Wrocław, w tym miast-symboli, tragicznie doświadczonych przez powódź tysiąclecia z 1997 r. - powiedział Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich.

Zwrócił uwagę na to, że już w połowie października obiekt przeszedł pierwszy, poważny sprawdzian, przyjmując wody niesione przez falę wezbraniową na Odrze.

- Warto jednak podkreślić, że potencjał zbiornika Racibórz Dolny jest dużo większy - w październiku wykorzystaliśmy tylko 25 proc. jego rezerwy powodziowej - powiedział Woś.

- W aktualizowanych Planach Zarządzania Ryzyka Powodziowego wyodrębniono w sumie 11 celów szczegółowych i aż 31 różnych typów działań, które muszą być realizowane w zmaganiach z zagrożeniem powodziowym. Z jednej strony daje to wyobrażenie jak skomplikowany jest to proces, a z drugiej, jak kompleksowego wymaga podejścia - wyjaśnił wiceprezes Woś.


Źródło: agropolska.pl