Z deficytami wody, mimo ostatnich sporych opadów, muszą borykać się rolnicy. Gmina Kołbaskowo (pow. policki, woj. zachodniopomorskie) właśnie wprowadziła zakaz podlewania wodą z sieci w dzień m.in. upraw rolnych.

Zarządzenie wójt gminy Małgorzaty Schwarz uzasadnione jest zbyt dużym poborem wody z sieci wodociągowych. Powodem jest brak opadów atmosferycznych.

Dla jakich obszarów wprowadzono zakaz podlewania?

•Ustowo
• Kurów
•Siadło Dolne
•Siadło Górne
•Stobno
•Przylep
•Ostoja 
•Rajkowo 

Zakaz dotyczy podlewania upraw w godzinach 6-23.

Czego dotyczy zakaz?

Wprowadzony zakaz dotyczy poboru wody z sieci wodociągowych do:

• podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych
• podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych
• napełniania basenów przydomowych

"Zobowiązuje się wszystkich mieszkańców gminy Kołbaskowo oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy do racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody pitnej" - czytamy w zarządzeniu.

Osoba, która złamie obostrzenia odpowie za nie z zakresu przepisów o wykroczeniach, a kontrolę ich przestrzegania powierzono straży gminnej.
Podobne ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci stosowane są coraz częściej przez samorządy gminne, co ma oczywiście związek z powtarzającymi się okresami suszy.

„W trzecim okresie raportowania Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - od 11 kwietnia do 10 czerwca - średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna i wynosiła -47 mm” – podaje agropolska.pl

Z kolei największy deficyt wody, wynoszący od -160 do 179 mm, odnotowano na przykład na obszarze Pobrzeża Szczecińskiego w Zachodniopomorskiem.


Źródło: agropolska.pl