Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła w komunikacie na swojej stronie internetowej informację o wznowieniu udzielania nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali stada na obszarach objętych afrykańskim pomorem świń (ASF).

Jaki jest okres spłaty pożyczki?

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat.

Jaka jest wysokość pożyczki dla producentów świń?

Wysokość pożyczki wynosi od 50 tys. do 1 mln zł i uzależniona jest od  liczby stad i średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2016 r. w danym stadzie, kwoty zobowiązań cywilnoprawnych jak również od wysokości dostępnego limitu de minimis w rolnictwie.

Gdzie można składać wnioski?

Zainteresowani wnioski mogą składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwraca uwagę na to, że pożyczka jest nieoprocentowana i  Agencja nie pobiera prowizji za jej udzielenie. Spłata zobowiązania następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty, stanowiącym załącznik do umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a pożyczkobiorcą.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/nieoprocentowana-pozyczka-dla-producentow-swin-na-obszarze-asf-na-sfinansowanie-zobowiazan-cywilnoprawnych.html


Źródło: wir.org.pl