Minister Grzegorz Puda wziął udział w spotkaniu online z minister wyżywienia i rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec Julią Klöckner i ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Miroslavem Tomanem. Głównym tematem rozmów były zasady współpracy w zakresie zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Europie. Rozmowy te odbyły się z udziałem Głównych Lekarzy Weterynarii trzech krajów.

W trakcie spotkania ministrowie przedstawili informacje na temat aktualnej sytuacji w zakresie ASF i podzielili się doświadczeniami w zakresie skuteczności metod i rozwiązań stosowanych przy zwalczaniu wirusa i zapobieganiu jego rozprzestrzenianiu się na terytorium Unii Europejskiej.

Polska walczy z ASF

Minister Grzegorz Puda wskazał strategiczne dla Polski znaczenie działań na rzecz walki z ASF, jednocześnie zwracając uwagę  na poważne konsekwencje ekonomiczne i społeczne, jakie wirus powoduje dla sektora rolno-spożywczego. 

Grzegorz Puda zadeklarował pełną gotowość Polski do kontynuacji wspólnych działań na rzecz zahamowania rozprzestrzeniania się ASF, zarówno na szczeblu politycznym, jak i na poziomie służb weterynaryjnych oraz instytutów badawczych i ekspertów. 

Polski minister wyraził także potrzebę wypracowywania coraz to nowocześniejszych i bardziej skutecznychh metod walki z ASF, z zastosowaniem nowych technologii. 

Zwrócił uwagę na to, jak ważna jest również pełna wymiana informacji pomiędzy sąsiadującymi państwami, która pozwala na koordynację działań na terenach przygranicznych oraz wzmacnianie standardów bioasekuracji w gospodarstwach.

Trójstronna współpraca – zwalczanie ASF

Współpraca trójstronna w zakresie zwalczania ASF będzie wciąż kontynuowana i wzmacniana. Ministrowie zgodzili się co do tego, że problem ASF dotyczy całej Unii Europejskiej i konieczne jest zaangażowanie i wsparcie Komisji Europejskiej. Potwierdzili zasadność przedyskutowania tych kwestii w gronie państw członkowskich i Komisarza UE ds. Rolnictwa, na najbliższym nieformalnym spotkaniu Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Źródło: MRiRW