Dane statystyczne wypadkowości w rolnictwie w 2020 r. wcale nie okazały się aż tak zatrważające. Rok temu zgłoszono do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 10974 wypadki, o 19,6% mniej niż w 2019 r. Niestety, 1017 zdarzeń wypadkowych zostało odrzucone i  nie uznane jako wypadki przy pracy. Ogromny spadek ilości zdarzeń jest bardzo zadowalający, dla porównania w roku 2016 zgłoszono aż 19110 wypadków.

Za najczęstszą przyczynę wypadków w gospodarstwach rolnych uznaje się upadki osób, co stanowi 47,2 % wszystkich wypłaconych odszkodowań. Pozostałe zdarzenia to: przygniecenia, pogryzienia przez zwierzęta jak również uderzenia przez maszyny rolnicze.

Wypadkowość w rolnictwie 2020

Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie w 2020 roku wyniósł 6,6 wypadków na 1000 ubezpieczonych. Z przykrością informujemy, że odnotowano również 35 wypadków śmiertelnych. W 2019 roku wypadków śmiertelnych było więcej o 38,6%, w 2016 odnotowano ich aż 83.

Choroby zakaźne u rolników

KRUS informuje o 190 osobach, u których wykryto choroby zakaźne, głownie boreliozę. Pozostałe dolegliwości to choroby układu oddechowego, nerwowego i ruchu, oraz choroby skóry.

W województwie wielkopolskim w ubiegłym roku zgłoszono 1289 wypadków, z czego wypłacono 867 jednorazowych odszkodowań,  przy pracy śmierć poniosło 6 osób. Wskaźnik wypadkowości w Wielkopolsce wyniósł 7,6 osób na 1000 rolników.

Czy wszystkie wypadki rolnicze kwalifikują się do odszkodowania?

Nie każdy wypadek w gospodarstwie rolnym jest zaliczany jako wypadek przy pracy i kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania.  Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku, określa, że tylko nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, albo pozostających w związku z wykonywaniem czynności jest wypadkiem przy pracy.

Mniej wypadków rolniczych w 2020

Rosnąca świadomość rolników oraz prewencja prowadzona przez KRUS i WIR w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przekłada się na zmniejszającą liczbę zdarzeń wypadkowych. Wielkopolska Izba Rolnicza życzy wszystkim rolnikom i osobom pracującym w sektorze rolnym bezwypadkowej pracy.Źródło: KRUS