Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się wczoraj z ministrem rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy Igorem Petraszko. Rozmowy zorganizowano na marginesie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Tematem rozmów ministrów było omówienie stanu współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa pomiędzy Ukrainą a Polską.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił uwagę na intensyfikację w ostatnim czasie kontaktów między służbami weterynaryjnymi obydwu krajów. Był bardzo usatysfakcjonowany uzgodnieniami świadectwa w eksporcie produktów mięsnych na Ukrainę.

– Zależy mi na regularnych kontaktach inspekcji weterynaryjnych Polski i Ukrainy, dzięki czemu na bieżąco można rozwiązywać pojawiające się problemy związane z dostępem do rynku dla produktów pochodzenia zwierzęcego – powiedział Minister Ardanowski.

Szef polskiego resortu rolnictwa  Jan Krzysztof Ardanowski wyraził również nadzieję na to, że uda się pilnie rozwiązać kwestię przedłużonego czasu oczekiwania na granicy w drodze powrotnej z Ukrainy specjalistycznych pojazdów, które mają za zadanie przewozić przez granicę jednodniowe pisklęta.

Ministrowie w czasie spotkania wymienili również  poglądy dotyczące potencjału eksportowego w zakresie artykułów rolno-spożywczych Polski i Ukrainy. Szef MRiRW  wyraźnie podkreślił ciągle rosnące zainteresowanie polskich producentów pasz komponentami białkowymi nie zawierającymi GMO, w związku z brakiem akceptacji społecznej w Polsce dla żywności modyfikowanej genetycznie. 

Minister Jan Krzysztof Ardanowski ocenił, że nic nie stoi na przeszkodzie, by przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy mogli nawiązać w tej dziedzinie długofalową współpracę. Z kolei ukraiński minister zdecydowanie wyraził zainteresowanie tą propozycją.

Poruszono również temat rozwiązań, które będą ułatwieniem w podjęciu pracy sezonowej przez pracowników z Ukrainy.

Minister Ardanowski przedstawił rozwiązania przyjęte w Polsce na rzecz ułatwienia podjęcia pracy sezonowej przez pracowników z Ukrainy. Dodał również, że ukraińscy pracownicy sezonowi są w Polsce szanowani i cieszą się w naszym kraju ogromnym uznaniem. Minister Ardanowski wyraził również opinię o zasadności wypracowania polsko-ukraińskiej umowy regulującej status pracowników sezonowych z Ukrainy.

Obaj ministrowie zgodzili się, że przyszłość  zdecydowanie wymaga wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, a zwłaszcza w kontekście nowych wyzwań klimatycznych, ale też z każdym rokiem rosnących oczekiwań społecznych co do prośrodwiskowego wymiaru rolnictwa.

Minister Igor Petraszko zachęcił ministra Ardanowskiego do złożenia wizyty na Ukrainie, by kontynuować rozmowy o  nowych możliwościach, które wpłyną na  zacieśnienie współpracy w kwestiach rolnych. Obaj rozmówcy zadeklarowali także gotowość do regularnych kontaktów na poziomie politycznym , ale też roboczym.

Zarówno Igor Petraszko, jak i Jan Krzysztof Ardanowski, liczą na owocną współpracę, której korzyści będą widoczne już w najbliższym czasie. Z pewnością poprawi się również sytuacja polskich i ukraińskich rolników.

Ukraina w dalszym ciągu pozostaje ważnym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych. W pierwszym półroczu 2020 roku polski eksport rolny na Ukrainę osiągnął wartość blisko 366 milionów euro. Od 2017 roku polski eksport rolny na Ukrainę rośnie (w pierwszym półroczu 2020 roku saldo jest dla Polski dodatnie i wynosi 41,8 mln euro).Źródło: agronews.com.pl