Promocja rolnictwa zrównoważonego w Polsce to cel podpisanego porozumienia Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Czym jest Federacja?

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych jest organizacją społeczno – zawodową. Obecnie zrzesza 29 krajowych związków rolniczych i zrzeszeń branżowych, które obejmują podstawowe sektory w rolnictwie. Organizacje te zrzeszają plantatorów, hodowców i producentów specjalizujących się w poszczególnych branżach.

– Coraz wyższe wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska nie mogą być wprowadzane z całkowitym pominięciem analizy ich wpływu na dochód rolnika. To niezwykle ważne, aby odpowiednie zachęty finansowe dla rolników w nowej Wspólnej Polityce Rolnej pozwoliły na zrównoważenie celów środowiskowych i ekonomicznych. Zależy nam bardzo na tym, aby rolnictwo stawało się jeszcze bardziej przyjazne środowisku, ale pamiętajmy jednocześnie, że rolnictwo to nasza praca zarobkowa, a nie hobby – mówi Marian Sikora, Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

– Rolnictwo zrównoważone jest dostępne dla wszystkich rolników w Polsce. Wraz z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych i innymi partnerami rolniczymi Stowarzyszenia „ASAP” chcemy upowszechnić ten model rolnictwa w Polsce, bo rolnictwo zrównoważone skutecznie łączy ze sobą ochronę środowiska, opłacalność produkcji i społeczną akceptację – twierdzi Adam Kopyść, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.