Prezes ARiMR ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków na inwestycje, które mają zwiększyć odporność ekosystemów leśnych oraz i ich wartość dla środowiska. W ramach tej pomocy można przebudować na przykład skład gatunkowy drzewostanu. Sprawdź, do kiedy możesz złożyć wniosek o wsparcie odporności ekosystemów leśnych.

Na jakie działania można uzyskać pomoc finansową?

  • Na wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat.

  • Na dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach.

  • Założenie remizy poprzez wprowadzenie gatunków drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie. Średni wiek drzew musi wynosić od 30 do 60 lat. Co więcej, ważnym warunkiem, który należy spełnić jest to, by remiza była ogrodzona, a także miała powierzchnię przynajmniej 10 arów. 

  • Czyszczenie późne, które  polega  na cięciu pielęgnacyjnym w drzewostanie, w którym wiek drzew liczy od 11 do 20 lat. Zabieg ten ma na celu rozluźnienie drzewostanu poprzez usunięcie niepożądanych drzew. Producent rolny w ramach otrzymanego wsparcia może także przeprowadzić takie zabiegi ochronne jak: ogrodzenie remizy w ramach jej założenia, zabezpieczenie drzewek repelentami – przy przebudowie drzewostanu i wprowadzeniu podszytu oraz zabezpieczeniu drzewek osłonkami.

Jak długo trwa nabór wniosków?

Wnioski należy zgłaszać w terminie od 3 sierpnia do 11 września bieżącego roku.

Źródło: agrofakt.pl