Koła gospodyń wiejskich mogą otrzymać wsparcie za promowanie szczepień przeciw COVID – 19. Jak je otrzymać? Odpowiadamy.

Podstawowe informacje

Termin składania wniosków: do 15 września 2021 r.

Miejsce składania wniosków: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Realizacja wydarzenia: do 30 września.

Za zrealizowanie jednego festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. Wysokość tego wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia.

Sprawozdanie z przeprowadzonego wydarzenia należy złożyć w w biurze powiatowym Agencji w ciągu 30 dni od jego zakończenia.

Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie maksymalnie na organizację 3 wydarzeń.

Oprócz organizacji festynu, KGW może zgłosić się do konkursu, wygrać dodatkowe środki. Dodatkowe pieniądze - wyliczane na podstawie liczby zaszczepionych, można będzie otrzymać, gdy szczepieniu podda się co najmniej 100 osób.
 
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi udzielone przez ARiMR:
 
Czy koło gospodyń wiejskich może otrzymać pomoc w sytuacji, gdy bierze udział w imprezie dożynkowej organizowanej przez lokalny samorząd, jeżeli zadeklaruje, że jako jej współorganizator zapewni co najmniej 3 wymagane aktywności i dostępność punktu szczepień przez minimum 5 godzin?
Odpowiedź: Tak, Festyn #SzczepimySię z KGW może odbywać się podczas dożynek albo innych wydarzeń organizowanych wspólnie przez lokalny samorząd i koło gospodyń wiejskich. Aby uzyskać dofinansowanie, koło gospodyń wiejskich musi jednak być współorganizatorem wydarzenia (w tym przypadku dożynek) i spełnić wszystkie niezbędne wymogi, w tym zapewnienie co najmniej 3 wymaganych aktywności i możliwości szczepienia przez minimum 5 godzin każdego dnia trwania festynu.
 
Czy festyn może mieć formę dożynek?
 
Odpowiedź: Tak, festyn może być jednocześnie dożynkami. Koło gospodyń wiejskich musi spełnić jednak wszystkie niezbędne wymogi do uzyskania dofinansowania, w tym zapewnienie uczestnikom możliwości szczepienia przez minimum 5 godzin każdego dnia trwania festynu.
 
Czy jeżeli impreza nie będzie mogła zostać przeprowadzona, ze względu na ograniczenia epidemiologiczne (lockdown), to koło musi zwrócić otrzymaną pomoc nawet w przypadku jej częściowego wydatkowania? Co w przypadku gdy koło składa wniosek, a jest już wiadome, że w dacie kiedy planuje wydarzenie będzie obowiązywać zakaz organizowania tego typu wydarzeń?
Odpowiedź: W przypadku braku możliwości organizacji wydarzenia istnieje możliwość wycofania wniosku lub jego zmiany (w tym terminu organizacji wydarzenia). W przypadku niezorganizowania wydarzenia przez koło gospodyń wiejskich, pomoc finansowa powinna zostać zwrócona.
 
Czy koło gospodyń wiejskich powinno zapłacić punktowi szczepień lub Mobilnej Jednostce Szczepień za wykonywanie szczepień podczas festynu?
Odpowiedź: Nie, współpraca pomiędzy kołem gospodyń wiejskich i punktem szczepień lub Mobilną Jednostką Szczepień jest nieodpłatna. Punkt szczepień lub Mobilna Jednostka Szczepień otrzymują zapłatę z Narodowego Funduszu Zdrowia za każde wykonane szczepienie.
 
 
 
Źródło: ARiMR.