Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że gminy po PGR-ach otrzymają dodatkowe wsparcie. Do miejscowości wiejskich na tych terenach ma w sumie trafić nawet 250 mln zł. 

Opublikowano w tej sprawie projekt uchwały Rady Ministrów. Wynika z niego, że do gmin trafi spory zastrzyk gotówki finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Projekt ma w sumie objąć około 600 gmin, dzięki czemu pomoc ma trafić do około 6 mln mieszkańców tych terenów.
Pieniądze otrzymają samorządy najpóźniej w grudniu 2020 roku. Dofinansowanie należy przeznaczyć na konkretne inwestycje.

„Celem projektu jest dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 250 mln zł kierowane do gmin, na których funkcjonowały niegdyś PGR-y. Mieszkańcy tych obszarów byli i są szczególnie narażeni na wykluczenie, wynikające z naturalnej izolacji przestrzennej tych obszarów. Po likwidacji PGR-ów mieszkańcy miejscowości, w których funkcjonowały te podmioty, najczęściej doświadczyli strukturalnego bezrobocia, które miało kluczowy wpływ na ich negatywną sytuację społeczną. Wieloletnie zaniedbania i brak odpowiedniej interwencji państwa pogłębiły degradację ekonomiczną tych obszarów. Tym boleśniej będzie odczuwalny dla mieszkańców tych terenów – będący skutkiem epidemii Covid-19 – spadek produktu krajowego brutto. Inwestycje lokalne, które będą mogły zostać sfinansowane lub dofinansowane ze środków przewidzianych projektem uchwały stanowią ważne źródło zamówień dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są to też przedsięwzięcia, które rozwiązują codzienne i często najpilniejsze problemy członków lokalnych społeczności” – czytamy w uzasadnieniu dołączonym do projektu.

Na co można wykorzystać pomoc finansową?

•rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej, lub drogowej
•budowę centrów umożliwiających integrację, a także aktywizację mieszkańców
•wykonanie zadań rewitalizacji
•przedsięwzięcia niskoemisyjne


Wyraźnie wskazano,  że większe szanse mają inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla itp.
Wnioski o dofinansowanie weryfikować będzie KOWR i zrobi to pod kątem wymogów formalnych. Następnie poddane zostaną one opiniowaniu przez wojewodów.


Źródło: agrofakt.pl