ARiMR 30 grudnia 2020 roku zakończyła przyjmowanie wniosków od rolników starających się o dofinansowanie zakupu komputerów dla swoich dzieci. W biurach powiatowych Agencji zarejestrowano ok. 39 tys. takich wniosków, a łączna kwota dofinansowania, o które wnioskowali rolnicy wyniosła ok. 58,4 mln złotych. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim – 6,23 tys.; lubelskim – 5,14 tys.; małopolskim – 4,66 tys.; wielkopolskim – 3,79 tys. 

Dofinansowanie na zakup komputera dla rolników

Dofinansowanie dotyczy zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz „myszą”, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę, a można ją otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu należy dostarczyć do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Co należało dołączyć do wniosku?

Do złożonego wniosku należy dołączyć:

•kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;

•kopie zeznań podatkowych za 2019 r.;

•kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu sprzętu komputerowego – ale tylko w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku lecz nie wcześniej niż od 10.12.2020 r.

Komu przysługuje dofinansowanie na zakup komputera?

Pomoc finansowa przysługuje rodzinie, w której:

•przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prowadzi gospodarstwo rolne z przypisanym numerem identyfikacyjnym dotyczącym producentów rolnych;

•jest co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;

•dochód na jedną osobę nie przekracza 1,2 tys. zł na miesiąc. Z dotacji może skorzystać tylko taka rodzina, która w ciągu ostatnich trzech lat nie uzyskała dofinansowania lub zwrotu kosztów zakupu podobnego sprzętu ze środków publicznych lub od organizacji pozarządowych.Źródło: agropolska.pl