W gminie Drelów, znajdującej się na Lubelszczyźnie, uruchomiono kolejną nitkę kanału odejścia Jazu Augustówka. Kanał ten zajmuje się retencjonowaniem wody w Kanale Wieprz-Krzna. Dzięki piętrzeniu system ten jest w stanie nawadniać ponad 500 hektarów okolicznych pól.

Porozumienie dotyczące nawodnień zostało podpisane przez Przemysława Dacę, prezesa Wód Polskich oraz wójta Piotra Kazimierskiego. W wyniku porozumienia, gmina będzie przeznaczać pieniądze na melioracje szczegółowe, aby możliwe było zwielokrotnienie efektu działań z zakresu retencji korytowej, realizowanych przez Wody Polskie.

"Obecni na spotkaniu lokalni rolnicy zaznaczyli, że deficyt wody na tym terenie obserwowany był od 16 lat, a ostatnie lata były szczególnie suche. Teraz dzięki piętrzeniu na jazie Augustówka, za sprawą działań Wód Polskich, wreszcie pojawiła się woda. Zdaniem rolników już teraz widać, że efekty będą wymierne. Dzięki nawodnieniom spodziewany jest wzrost plonów o ok. 30 proc." - relacjonuje serwis Wód Polskich.

Daca wyraźnie podkreślał, że to praktyczny początek partnerstwa wodnego, czyli współpracy Wód Polskich, samorządów, spółek wodnych i gospodarzy. Ich celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy rolniczej. Z kolei włodarz gminy Drelów cieszył się, że w wyniku uruchomienia Jazu Augustówka, w gminie znów tętni życie.

"Nowa inwestycja jest jedną z 645 zadań, które mają być zrealizowane w ciągu 3 lat, za łączną kwotę 154,7 mln zł. Działania z zakresu retencji korytowej są niskokosztowe, ale bardzo efektywne. W tym roku w całej Polsce przewidziane są zadania na łączną kwotę 60 mln zł" - podają Wody Polskie.

Źródło: agropolska.pl