- Głęboko wierzę, że zostanę wybrany na drugą kadencję. Jeżeli tak się stanie, to wieś będzie w centrum mojej uwagi – mówił na posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych starający się o reelekcję prezydent  Andrzej Duda.

Polityk zaznaczył, że miasta w ostatnich latach bardzo się rozwinęły  oraz, że powstało w nich dużo ważnej infrastruktury. Wskazał na problem, że wieś w dalszym ciągu wymaga wsparcia ze strony państwa i dużych inwestycji.

Uważa, że należy wyrównywać warunki życia i na obszarach wiejskich też powinny być dobre drogi, dostęp do dóbr kultury, infrastruktura rekreacyjna i sportowa.

Andrzej Duda wskazywał na ogromną rolę rolnictwa. Mówił, że rolnictwo jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowegokraju, co szczególnie było widoczne podczas pandemii koronawirusa. Prezydent zauważył, że ta dziedzina gospodarki jest szczególnie zależna od natury , a przez to podatna na straty wywołane klęskami żywiołowymi. Przekonywał, że często jest to niezależne od woli i siły sprawczej człowieka.

-Państwo musi sprawować opiekę nad krajowym rolnictwem i rolnikami. Jak zauważył, 40 proc. Polaków zamieszkuje na obszarach wiejskich – mówił prezydent.

Zaznaczał również, że polityka państwa powinna być w związku z tym prowadzona tak, by była "ta wszechstronna opieka ze strony państwa polegająca na tym, że jeśli zdarzy się jakaś klęska żywiołowa, to państwo na pewno zareaguje".

Zaznaczał, że wielokrotnie prowadził rozmowy ministrem rolnictwa i premierem o problemie wypłaty odszkodowań za suszę. 
- I mówiliśmy panu premierowi: "jeżeli polskie państwo zobowiązało się, że wszystkie szkody za suszę w 2019 r. zostaną wyrównane, to nie może być tak, że jakaś część nich, które zostały stwierdzone, nie została wyrównana. Prowadzimy sprawy tak, aby wszyscy czuli i wiedzieli, że Polska jest państwem poważnym" - mówił.

- W związku z powyższym trudno, trzeba będzie wyciągnąć jeszcze te kilka miliardów zł i te stwierdzone szkody wyrównać i tu nie ma pola do dyskusji (...) Chodzi o to, by rolnik miał poczucie spokoju, że jeśli jest zobowiązanie, to zostanie dopełnione - dodał prezydent.

Źródło: agropolska.pl