Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z partnerem - Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zaprosiła Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia prowadzące działalność na terenach wiejskich oraz osoby indywidualne zamieszkałe na terenach wiejskich, do udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu stroika wielkanocnego.

Konkurs na stroik wielkanocny – wręczenie nagród

Konkurs polegał na przygotowaniu ozdoby wykonanej samodzielnie, związanej z regionalnymi tradycjami, z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Uczestnicy konkursu zostali zobowiązani do przesłania zgłoszenia z opisem powstania ozdoby, wykorzystanych do jej przygotowania materiałów oraz załączenia dokumentacji multimedialnej przedstawiającej stroik oraz etapy jego tworzenia.

Do konkursu zgłosiło się 121 podmiotów z czego 118 zgłoszeń przyjęto do oceny. Wśród zgłoszeń przyjętych do oceny komisja konkursowa wyłoniła 11 laureatów z powiatu śremskiego.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w pięknym parku Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie, który od kilku miesięcy współpracuje z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Dyplomy oraz nagrody w postaci bonów konsumpcyjnych wręczali: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie Wojciech Lisek, Wójt Gminy Brodnica Marek Pakowski oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Śremie Janina Pawełczyk.

Laureatami konkursu w powiecie śremskim zostali:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek
Małgorzata Nowak z Nowieczek
Adrian Nowak z Nowieczek
Lidia Nowak z Nowieczek
Mieczysława Liskowiak z Mechlina
Justyna Liskowiak z Mechlina
KGW w Pokrzywnicy "Pokrzywka"
Aneta Niewrzendowka z Wieszczyczyna
Marcin Niewrzendowski z Wieszczyczyna
KGW Zaborowo
Magdalena Michałowska z Pokrzywnicy

Źródło: wir.org.pl