Nie wiadomo, czy  planowana podwyżka VAT na nasienie zwierząt hodowlanych z 8 do 23 procent, jest pomyłką czy stanie się faktem! Jeśli jednak do tego dojdzie, będzie to ogromny problem dla zwierzęcych producentów. Rolnicy drżą w obawie o swoje biznesy.  Liczą na to, że Minister Finansów w trybie interwencyjnym wyda rozporządzenie o obniżenie stawki podatku VAT na nasienie zwierząt hodowlanych jeszcze przed 1 lipca, co poprawi ich sytuację.

W tej sprawie zdecydowała się zainterweniować Krajowa Rada Izb Rolniczych. Wnioskuje do premiera o to, by pozostawiono 8-procentową stawkę VAT. 

"Od 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT dotycząca m.in. zmiany wykazu towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi. Obecny system stawek VAT, oparty na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zostanie zastąpiony unijną nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów oraz aktualną Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług. Konsekwencją ww. zmian jest zmiana zakresu stosowania stawek obniżonych VAT" - wyjaśnia KRIR.

W opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych,  podczas prac nad nową matrycą stawek VAT oraz nowym sposobem klasyfikacji towarów doszło do przeoczenia, które polega na wyłączeniu z zakresu towarów objętych preferencyjną stawką VAT 8 procent nasienia klasyfikowanego dotychczas w PKWiU 2008 pod pozycją 01.42.20.0 w ramach grupowania 01.4 o nazwie "Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego".
 
Portal agropolska.pl informuje, że do 1 lipca produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym również nasienie bydlęce i trzody chlewnej, sklasyfikowane w ramach grupowania 01.4 PKWiU 2008, są objęte obniżoną stawką 8 proc. Od początku lipca tego roku ma to być już 23 procent.

"Zarząd KRIR jest przekonany, że powyższa sytuacja nie jest sytuacją zamierzoną i że doszło do pomyłki, polegającej na wyłączeniu nasienia zwierząt hodowlanych, jako jedynego z szeregu produktów, z grupy towarów i usług wykorzystywanych w produkcji rolniczej, a w konsekwencji do objęcia nasienia zwierząt stawką VAT 23 procent. Podwyższenie stawki VAT na nasienie z 8 do 23 procent jest niespójne z założeniami nowelizacji ustawy VAT, to jest uproszczeniem stosowania stawek poprzez objęcie jedną stawką całej grupy produktów: żywności i produkcji rolniczej" - przekonuje rolniczy samorząd.

Krajowa Rada Izb Rolniczych nie ukrywa, że podwyższenie stawki VAT zdecydowanie uderzy w polską produkcję zwierzęcą i będzie bardzo dotkliwe w obecnej sytuacji  kryzysu wywołanego epidemią COVID 19. 

KRIR zwraca również uwagę na to, że większość polskich gospodarzy, a w tym hodowców, funkcjonuje jako rolnicy ryczałtowi, którzy są pozbawieni możliwości odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług.

"Podwyższenie stawki VAT o 15 proc. dla polskich producentów nasienia bydła i trzody chlewnej postawiłoby polską hodowlę w znacznie gorszej sytuacji rynkowej wobec producentów zagranicznych. Obecnie firmy z Niemiec, Belgii i Francji mają bardzo silną pozycję na polskim rynku, a zmiana VAT dla polskich hodowców doprowadzi do upadku polskich firm" - ostrzega KRIR.

Samorząd liczy na to, że minister finansów w trybie interwencyjnym wyda rozporządzenie w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na nasienie zwierząt hodowlanych, co pozwoli na naprawienie sytuacji jeszcze przed 1 lipca.

Źródło: agropolska.pl