Produkcja jaj konsumpcyjnych na Ukrainie pozostaje ze spadkową tendencją. Znacznie wpływa to na wzrost cen jaj i prognozy cen jaj spożywczych na Ukrainie. Kiedy cena ulegnie stabilizacji?

Ukraiński eksport jaj

W styczniu 2021 roku podaż jaj z produkcji przemysłowej na ukraińskim rynku była o 23 procent niższa niż w takim samym miesiącu roku 2019. Styczniowa produkcja na fermach wyniosła 657 mln jaj w skorupkach. Tendencja spadkowa w produkcji rozpoczęła się już znacznie wcześniej, bo we wrześniu 2020 roku - i z miesiąca na miesiąc zaczęła przybierać na sile. Oczywistym skutkiem ograniczonej podaży był oczywiście wzrost cen jaj.

„Analitycy z UCAB (ukrainian agribusiness club) dostrzegają, że za wyhamowanie produkcji na Ukrainie odpowiedzialnych jest kilka czynników. Wśród nich zwracają uwagę na gwałtowny wzrost cen surowców paszowych. Stanowi to istotną zmienną w kosztach produkcji drobiarskiej oraz na zmniejszenie sprzedaży eksportowej jaj przez największe ukraińskie przedsiębiorstwa jajeczne. Eksport jaj z Ukrainy w 2020 roku zmniejszył się o 13 proc. w ujęciu wartościowym. Analitycy zwracają uwagę, że kraje UE pozostają jednymi z najpoważniejszych konkurentów na rynku międzynarodowym dla ukraińskich firm. Co istotne, wskazano, że od maja 2020 roku w państwach unijnych ceny jaj pozostawały na niskim poziomie. Wpłynęło to niekorzystnie na relacje eksportowe ukraińskich firm na rynkach zagranicznych” – czytamy.

Styczeń 2021 to miesiąc, w którym ukraiński eksport jaj spadł aż o 61 proc. pod względem wpływów pieniężnych. Podwyżki cen pasz z początkiem ostatniego kwartału 2020 roku oraz niesprzyjające warunki sprzedażowe na rynkach zagranicznych przyczyniły się do ostrożniejszych decyzji w planowaniu produkcji przez ukraińskie podmioty. Część producentów ograniczyła lub zrezygnowała z nowych wstawień kur niosek, chcąc częściowo wpłynąć na zdjęcie nadwyżki surowca na rynku wewnętrznym. W efekcie doprowadziło to do wzrostu cen krajowych. 
Według oficjalnych ukraińskich statystyk, w styczniu 2021 roku średnia cena jaj na Ukrainie wzrosła o 18 proc.

Stabilizacja ceny jaj 

Ukraińscy analitycy twierdzą, że w najbliższym czasie cena jaj powinna ulec stabilizacji. Może zostać skorygowana w dół z uwagi na przewidywane zwiększenie podaży jaj na rynku wewnętrznym pochodzących z gospodarstw domowych. Ważnym jest, że ten rodzaj produkcji ma na Ukrainie istotny udział w podaży jaj na rynku wewnętrznym.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz uważa, że w całej tej  sytuacji na Ukrainie, trzeba jeszcze mieć na uwadze poważne problemy Avangardco – ukraińskiego lidera w produkcji i eksporcie. Ukraina jest już od pewnego czasu – w miejsce Amerykanów – największym dostawcą jaj i przetworów na rynek UE. Ukraińskie firmy posiadają już spółki zależne w krajach unijnych i inwestują w nich w produkcję jaj od podstaw. Poza Europą, Ukraina jest poważnym graczem handlowym, mającym coraz mocniejszą pozycję w Azji i regionie MENA.

 “Dlatego uważamy, że to co się dzieje u naszej wschodniej konkurencji już jest, ale też będzie jednym z fundamentalnych czynników regulujących sytuację na światowym rynku jaj w perspektywie nadchodzących miesięcy” – podsumowuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.


Źródło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz