Żywiec wieprzowy jest w coraz gorszej sytuacji. Co ważne,  na rynku krajowym od początku sierpnia odnotowywany jest znaczny spadek cen. Niestety, w drugim tygodniu października jego notowania po raz kolejny zmniejszyły się.

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa poinformowao, że w dniach 12-18 października dostawcy za żywiec wieprzowy uzyskiwali średnio 4,42 zł za kilogram.

Oznaczało to, że cena ta była o 1% niższa niż w poprzednim tygodniu i o 4% niższa niż przed miesiącem, a także aż o 24% niższa niż przed rokiem! 
W drugim tygodniu października średnia cena świń rzeźnych klasy E w Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie 140,41 euro za 100 kilogram masy poubojowej schłodzonej. W przeliczeniu na polską złotówkę jest to około 644,45 zł.

Notowania te były o 0,2% niższe niż w poprzednim tygodniu i o 1,5% niższe niż w zeszłym miesiącu. 

W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy, wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 128,66 euro za 100 kilogram (około 590,55 zł).

Wskazuje to na to, że jest to o 8 % mniej niż średnia w krajach unijnych oraz o 2% mniej niż w Niemczech, gdzie producenci otrzymywali średnio 131,87 euro za 100 kilogram, czyli około 605,14 zł.

Ceny zbytu półtusz wieprzowych w drugim tygodniu października wyniosły 6,53 zł za kilogram. Było to o 5% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 23% mniej niż w analogicznym tygodniu 2019 r. 

Rolnicy na targowiskach za prosięta uzyskiwali średnio 243,33 zł. Było to niemalże o  22 zł więcej niż w poprzednich notowaniach.Źródło: agropolska.pl