Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała, że od 12 lutego 2021 roku w życie wchodzą zmiany dotyczące opłat za wydanie paszportu bydła. Wydanie paszportu dla bydła będzie tańsze niż do tej pory i wyniesie 1 złoty. Przez wejściem w życie nowych zasad, rolnik musiał zapłacić 1,33 zł.

Wydanie duplikatu paszportu będzie teraz kosztowało 2 zł. Wcześniej była to opłata 1,33 zł. Opłata za doręczenie paszportu (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł. 

O zróżnicowanie cen paszportów i duplikatów paszportów dla bydła od dłuższego czasu postulowali posiadacze zwierząt. Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra rolnictwa w tej sprawie.

Paszport dla bydła – gdzie wnieść opłatę?

Opłaty należy wnieść przed wydaniem paszportu bydła lub jego duplikatu oraz przed ich doręczeniem.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy:
BGK Nr: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013

Powyższy rachunek bankowy dotyczy przyjmowania wpłat od posiadaczy bydła z całego kraju, niezależnie od tego, w jakim biurze powiatowym Agencji są składane zgłoszenia.

Paszporty dla bydła są wystawiane przez ARiMR po otrzymaniu od rolnika poprawnego i kompletnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w systemie IRZ każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Paszport dla bydła jest zabezpieczony hologramem, na którym widnieje logo ARiMR oraz unikatowy numer. Hologram naklejany jest na paszport w Biurach Powiatowych przed wydaniem go posiadaczowi bydła.

Jak zgłosić bydło do rejestru?

Zgłoszenia bydła do rejestru można dokonać: 

•w formie elektronicznej, przy użyciu dedykowanej do tego celu aplikacji Portal IRZplus

•w formie pisemnej na formularzu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument można złożyć osobiście w biurze powiatowym – pozostawić we wrzutni umieszczonej przy wejściu do biura powiatowego lub wysłać pocztą na adres biura powiatowego ARiMR.