KRUS przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o wypełnieniu tego ważnego obowiązku gospodarzom i domownikom, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy jej prowadzeniu.

"Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej" - wskazuje Kasa.

Kasa podkreśla, że za 2020 r. wysokość wspomnianej rocznej kwoty granicznej wynosi 3540 zł. Jej przekroczenie za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia/oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej do 31 maja będzie wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

"Będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie" - zaznacza KRUS.