Długo oczekiwany przez rolników projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników został przyjęty. Akt prawny ułatwi sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa rolnego.

Projektowana ustawa ma na celu stworzenie polskim rolnikom lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli.

Ustawa ma wyrównać szanse oraz możliwości w zakresie sprzedaży żywności konsumentom finalnym z rolnikami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. To także zysk dla polskich konsumentów, którzy coraz częściej są zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników. Dzięki przyjętym rozwiązaniom likwiduje się długi łańcuch dostaw oraz pośredników. Zapewnione tym samym zostają bezpośrednie relacje producentów i konsumentów.

Przewidywane są także preferencje podatkowe dla rolników prowadzących handel detaliczny – przewiduje się zwolnienie z podatku od sprzedaży żywności do wysokości 20 tysięcy złotych rocznie.

Projektowana ustawa umożliwia producentom rolnym produkcję jak najszerszego asortymentu żywności, w tym produktów złożonych takich jak np. gołąbki, naleśniki czy ciasta. Zaproponowano również wprowadzenie rozwiązań pozwalających na nabywanie produktów spoza gospodarstwa, jednocześnie ograniczając ich ilość – co najmniej 50% produktu finalnego, z wyłączeniem wody, mają stanowić produkty roślinne lub zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Projekt ustawy zostanie teraz przekazany do Sejmu RP.

Źródło: minrol.gov.pl