"Wymaga uważnego rozważenia", "Można rozważyć" - w ten sposób formy specjalnego wsparcia unijnego zapowiada Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa.

Polski samorząd rolniczy wystąpił z wnioskiem o interwencję publiczną na rynkach mięsa drobiowego i wieprzowego ze szczebla UE, w tym na przykład o zwrócenie szczególnej uwagi nadopłaty do prywatnego przechowywania i refundacje wywozowe.

Janusz Wojciechowski zwrócił również uwagę na to, że kryzys związany z COVID-19 ma bardzo negatywny wpływ na oba sektory i niestety wiąże się ze spadkiem cen w całej UE.

"UE stoi obecnie w obliczu bezprecedensowego wyzwania dla gospodarki, które dotyczy również sektora rolnictwa. Od początku pandemii Komisja przyjęła już szeroki wachlarz środków mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19, również w sektorze rolnictwa. Producenci sektora trzody chlewnej i drobiu mogą korzystać na przykład z tymczasowych ram pomocy państwa, inicjatywy inwestycyjnej ‘plus’ w odpowiedzi na koronawirusa oraz z rozszerzenia mechanizmów elastyczności wprowadzonych w ramach funduszu rozwoju obszarów wiejskich" - wskazuje unijny szef rolnictwa Janusz Wojciechowski.

"Bezpośrednia interwencja UE w sektorze wieprzowiny za pomocą dopłat do prywatnego przechowywania, wymaga uważnego rozważenia. Obecne ograniczenia związane z COVID-19 powodują zmniejszenie przepustowości wielu rzeźni. Ograniczenia przywozowe w niektórych państwach trzecich zmniejszają możliwości zbytu przechowywanego mięsa na rynkach eksportowych. W związku z tym zamrożona wieprzowina wprowadzana byłaby na rynek UE po zakończeniu okresu przechowywania, wywierając presję na ceny i opóźniając ożywienie sektora. Taki środek nie miałby pożądanego efektu stabilizującego rynek" – wyjaśnia  Janusz Wojciechowski.

Uważa, że "można jednak rozważyć nadzwyczajne wsparcie rynkowe w sektorze drobiarskim, jakie przewidziano w art. 220 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych", jednak do tego potrzebny byłby udokumentowany wniosek ze strony Polski.Źródło: agropolska.pl