Według Podlaskiej Izby Rolniczej wczesna wiosna to najlepszy termin na składanie wniosków o dofinansowanie zakupu maszyn i sprzętu do gospodarstw. Uważa, że to znacznie lepsza data  niż czerwiec, w którym ma się odbyć przyjmowanie wniosków.

PIR we wniosku do Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa podkreśla swoją aprobatę dla wiadomości o planie uruchomienia w 2021 roku naboru wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" - obszar D, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW na lata 2014-2020.

"Wraz z tą informacją doszły do nas pogłoski jakoby nabór miał być uruchomiony w czerwcu, dlatego też występujemy z wnioskiem, aby w przypadku wyżej wspomnianego działania miało to miejsce w marcu czy kwietniu, kiedy rolnicy mają więcej czasu na zebranie i opracowanie indywidualne, czy też z doradcą, wniosków aplikacyjnych o przyznanie wsparcia. Należy mieć na uwadze, iż rolnicy rozpoczynają inwestycje w swoich gospodarstwach głównie na wiosnę" - napisał Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

Grzegorz Leszczyński wskazał również, że dla tak ważnego dla rolników naboru, jakim jest dofinansowanie zakupu m.in. maszyn, czerwiec nie jest dobrym czasem.  To okres trwania najbardziej intensywnych prac polowych – czyli od sianokosów aż po żniwa. 

Co więcej, w ocenie samorządu rolniczego, marzec  byłby korzystny dla instytucji wdrażającej, czyli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ ta otrzymałaby staranniej przygotowane wnioski.  

Niedawno Podlaska Izba złożyła również wniosek do resortu rolnictwa, by m.in. w ramach wsparcia "Restrukturyzacji małych gospodarstw" zwiększyć wielkość ekonomiczną gospodarstw, które kwalifikują się do pomocy do 16 tys. Euro, by mogło skorzystać z niej dużo więcej gospodarzy.

Uważa, że wysokość wsparcia należałoby zdaniem podnieść do 100 tys. zł.


Źródło: agropolska.pl