– Biogazownie powinny powstawać. Rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni na terenach wiejskich może stać się źródłem dodatkowych środków dla ich mieszkańców – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. 

Szef resortu rolnictwa uczestniczył w panelu dyskusyjnym – Polityka Międzynarodowa i Energetyczna. W swoim wystąpieniu Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił uwagę na to, że przetwarzając biomasę w biogazowniach obszary wiejskie, a zwłaszcza wieś i sektor rolny mogą wpisać się w plan budowy w Polsce tzw. energetyki rozproszonej i to na dużą skalę, a nie jak obecnie, czyli  przetwarzając głównie odpady z produkcji rolnej w zaledwie niewiele ponad stu biogazowniach.

Minister Ardanowski wskazał jednak na dość poważny problem. Brak kapitału na terenach wiejskich z pewnością spowolni ten rozwój. 
– Wieś ma niesamowite zasoby, przydatne odnawialnym źródłom energii, ale nie ma pieniędzy. Jeżeli ten problem rozwiążemy, energetyka rozproszona na terenach wiejskich będzie ważnym źródłem energii dla naszego kraju – stwierdził minister.

Minister Ardanowski podkreślił również ważną rolę biom etanu.  Po oczyszczeniu, jest paliwem samoistnym i wtedy może być wprowadzany do sieci gazowniczych lub może być sprężany w butlach i wykorzystywany wówczas m.in. do napędu maszyn.

W swoim wystąpieniu Jan Krzysztof Ardanowski rolnictwa zwrócił również  uwagę na możliwości rozwoju małej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki na terenach wiejskich. Wspomniał, jak bardzo duże znaczenie zbiorowej prosumenckości polegającej na zakładaniu spółdzielni energetycznych i klastrów energii. Powiedział też, że działalności zwolnione z opłat przesyłowych miałyby ogromne znaczenie w zaopatrzeniu lokalnych społeczności w tanią energię elektryczną.


Źródło: agronews.com.pl