„Piątka dla zwierząt” nadal pozostaje na językach i wywołuje protesty w całym kraju. Rolnicy nie dają za wygraną. 

- Zwróciłem się do rządu o opinię w sprawie poprawek Senatu do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Teraz pewne rzeczy się rozstrzygają - powiedział Robert Telus (PiS), szef sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak wynika ze wstępnego porządku obrad Sejmu, jest możliwe, że porządek posiedzenia izby zaplanowanego na wtorek i środę może zostać uzupełniony o rozpatrzenie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Komisja rolnictwa zaopiniuje  poprawki we wtorek po południu.

Robert Telus poinformował, że jako szef komisji zwrócił się do rządu o opinię do poprawek Senatu. 

"Pewne rzeczy się rozstrzygają" – stwierdził zapytany, co o nich sądzi.

Senat 14 października zaproponował 36 poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która między innymi dotyczy zakazu hodowli zwierząt na futra,  ale też wprowadza ograniczenia dotyczące uboju rytualnego oraz zabrania wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych.

Wśród przyjętych poprawek jest wyłączenie z ograniczeń dotyczących uboju rytualnego uboju drobiu. Była to propozycja rządowa. Poprawka dotyczy również o 2,5 roku wejście w życie przepisów dotyczących zakazu hodowli na futra i o 5 lat wejście w życie przepisów dotyczących uboju rytualnego.

Co więcej, senatorowie poparli również poprawkę, która wprowadza obowiązek czipowania psów oraz przepis, dzięki któremu zwierzęta domowe nie podlegałyby egzekucji komorniczej. Ma to skutkować lepszemu traktowaniu zwierząt i zapobieganie traktowaniu ich przedmiotowo.