Zarząd województwa przeznaczył ponad 101 mln zł na zadania związane z rewitalizacją wsi oraz miasteczek w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W województwie łódzkim przeznaczą prawie 3,5 mln zł na budowę i rozwój targowisk.

- Przekazujemy gminom ponad 101 mln zł na zadania, które mają na celu ożywić lokalną gospodarkę. Realizacja tych przedsięwzięć sprawi, że Małopolska nie tylko wypięknieje, ale da konkretne zlecenia firmom budowlanym czy wykończeniowym. Dzięki temu utrzymamy miejsca pracy w tym ciężkim dla nas wszystkich czasie walki z COVID-19 - powiedział Witold Kozłowski, marszałek Małopolski.

Zrealizowanych ma zostać aż 41 inwestycji. Władze województwa uważają, że to dobre posunięcie, które nie tylko ożywi gospodarkę, ale też wzmocni lokalny rynek i pozytywnie wpłynie na integrację lokalnych społeczności. 

- To przedsięwzięcia, na które gminy niejednokrotnie czekały latami. Są niezwykle ważne z punktu widzenia mieszkańców, bowiem ich małe ojczyzny wypięknieją, a lokalna społeczność zyska przyjazne miejsca spotkań, aktywizacji czy rekreacji - skomentował samorządowiec.

Większość przedsięwzięć dotyczy m.in. rozbudowy, przebudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych, przeznaczonych na cele społeczne.

W planach są również remonty i przebudowa infrastruktury drogowej, poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów.

Warto wspomnieć, że pieniądze na Małopolską Tarczę Antykryzysową pochodzą ze środków unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- Nasze starania i konkretne działania związane m.in. z przeniesieniem oszczędności i dokonaniem aktualizacji RPO pozwoliły zwiększyć alokację we wcześniejszym konkursie związanym z odnową obszarów wiejskich. Tym samym dziś, jesteśmy w stanie dofinansować wszystkie projekty z listy rezerwowej konkursu i podjąć działania w obszarze infrastruktury związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii w sferze gospodarczej – tłumaczył.

Zdaniem władz regionu, w ciągu ostatnich dwóch lat z programów unijnych przeznaczonych na działania realizowane na obszarach wiejskich oraz w małych miastach poniżej 5 tys. mieszkańców, zrealizowano niemal 60 przedsięwzięć o wartości około 200 mln zł.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa ma wartość ponad 1 mld zł, apieniądze te pochodzą z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa. 

Małopolska Tarcza  Antykryzysowa – etapy

Tarcza została podzielona na trzy etapy:

  • Pierwszy składa się z pakietu medycznego (190 mln zł), przedsiębiorczości (354 mln zł) i płynności finansowej (111 mln zł). 
  • Drugi etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i edukacyjny (35 mln zł). 
  • Trzeci etap to pakiet rozwoju (279 mln zł).

Województwo łódzkie

Z kolei zarząd województwa łódzkiego ogłosił kolejny nabór wniosków w sprawie dotacji do budowy lub modernizacji targowisk oraz obiektów, w których promowane będą lokalne produkty - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Pieniądze pochodzą z PROW 2014-2020. Kwota przeznaczona na wsparcie inwestycji związanych z budową, rozbudową lub wyposażeniem targowisk wyniesie prawie 3,5 mln zł.

"W poprzednich naborach zarząd województwa łódzkiego rozdysponował na ten cel ponad 14,2 mln zł. Wnioski o dotacje będzie można składać od 1 grudnia tego roku" - czytamy w komunikacie.

Wnioski można wysłać pocztą na adres Urzędu lub przynieść osobiście i złożyć je w biurze podawczym.


Źródło: agropolska.pl