UNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach, czy przewidywany jest stan zagrożenia suszą.

Od  21 kwietnia do 20 czerwca 2020 roku, czyli w czwartym okresie raportowania, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego później dokonuje się oceny stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -1 mm.

W analizowanym okresie wartość KBW zwiększyła się o 46 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 IV-10 VI). Biorąc pod uwagę pierwszy okres raportowania (21 III- 20 V) nastąpił wzrost KBW o 99 mm.

Deficyt wody

Obszar z największym deficytem wody wynoszącym od -160 do 179 mm nie zmienił się i w dalszym ciągu notuje się go Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Wybrzeże Trzebiatowskie, Równina Goleniowska), na Pojezierzu Poznańskim, a także na Wzniesieniach Zielonogórskich. 

Duże niedobory wody, czyli od -120 do -160 mm, nadal występowały w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego. Na dość sporym terenie kraju notowano deficyt wody od -60 do -119 mm. Z kolei najmniejsze niedobory wody notowano na obszarach Pogórza Karpackiego, Beskidów Zachodnich, Niziny Podlaskiej oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego. Na tych trenach KBW wynosił powyżej -50 mm.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:

•Lubuskiego
•Zachodniopomorskiego
•Wielkopolskiego
•Dolnośląskiego
•Podlaskiego
•Pomorskiego
•Kujawsko-pomorskiego

Susza notowana jest w uprawach:

•Zbóż jarych
•Zbóż ozimych
•Krzewów owocowych
•Truskawek
•Rzepaku i rzepiku
•Roślin strączkowych
•Kukurydzy na ziarno
•Kukurydzy na kiszonkę

W czwartym okresie raportowania od 21 kwietnia do 20 czerwca 2020 r. największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wśród upraw zbóż jarych. Suszę na uprawach zbóż jarych odnotowano aż w 233 gminach Polski, czyli w prawie 10% gmin w kraju. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 316 gmin z wystąpieniem suszy tj. o 7,51 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.
Suszę dnotowano w 7 województwach na powierzchni 2,46% gruntów ornych. tj. o 0,78 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

W tym okresie susza rolnicza dotknęła również pól z uprawami zbóż ozimych. Wystąpiła w 146 gminach Polski, czyli w prawie 6% wszystkich gmin. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 176 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 6,83 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,84% gruntów ornych, tj. o 1,3 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych. Wystąpiła w 120 gminach Polski, czyli prawie 5% wszystkich gmin w kraju. 

W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 151 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 3,03 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,77% gruntów ornych, tj. o 0,54 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 79 gminach Polski (3,19% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 119, tj. o 6,38 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,35% gruntów ornych, tj. o 1,82 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

W tym okresie sześciodekadowym odnotowano wystąpienie suszy rolniczej także w uprawach rzepaki i rzepiku. Odnotowano ją w 63 gminach Polski (2,54% gmin kraju). tj. o 2,22 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,20% gruntów ornych. tj. o 0,19 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w tych uprawach w 30 gminach Polski (1,21% gmin kraju). Wystąpiła w 3 województwach na powierzchni 0,08% gruntów ornych.

Suszę rolniczą wykryto także na uprawach  kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w tych uprawach w 9 gminach Polski (0,36% gmin kraju). Wystąpiła na powierzchni 0,01% gruntów ornych.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 9 gminach Polski (0,36% gmin kraju) na powierzchni 0,01% gruntów ornych.


Źródło: agronews.com.pl