Pierwszy komunikat dotyczący suszy rolniczej 2020 został właśnie opublikowany przez  IUNG. Obecność suszy rolniczej potwierdzono na terenie całego kraju. Do wiadomości publicznej podano również, że największy deficyt wody znajduje się na zachodzie Polski. Co więcej, stwierdzono że susza występuje już w niektórych uprawach i znacznie przekłada się to na sytuację z jaką muszą zmagać się rolnicy.

Susza występuje już w pierwszym raporcie IUNG

Jak podaje IUNG – PIB susza rolnicza w pierwszym okresie raportowania występuje w Polsce aż na obszarze 14 województw. Niskie wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego odnotowano w zachodniej części Polski, ale deficyt opadów jest również w centralnej części kraju i na wschodzie.

Na jakich uprawach odnotowano suszę rolniczą?

Susza rolnicza notowana jest między innymi na uprawach zboża jarego i ozimego, truskawek, ale też krzewów i drzew owocowych. 

Czy majowe deszcze zatrzymają suszę?

IUNG wyraźnie podkreśla, że majowe deszcze, z którymi obecnie mamy do czynienia,  są bardzo zróżnicowane. Najmniejsze opady obserwuje się w północno-zachodniej części Polski, ale też w województwie lubelskim, świętokrzyskim, śląskim i opolskim. 

Według IUNG brak opadów w marcu i kwietniu spowodował wyraźny niedobór wody w glebie. Wpłynęło to bardzo negatywnie na zboża jare, oziminy, truskawki, a także krzewy owocowe. Dotyczy to zwłaszcza upraw znajdujących się na glebach lekkich i bardzo lekkich.

Czy IUNG przewiduje straty plonu?

Niestety, straty plonu mogą wynosić 20% w skali gminy. 


Izabela Nestioruk

Źródło: agrofakt.pl