MIT Enterprise Forum Poland wraz z funduszem venture capital AgriTech Hub przygotowuje raport Badanie – (R)ewolucja Agrobiznesu, związany z innowacjami i inwestycjami w środowisku AgriTech w Polsce. Badanie obejmuje szerokie zagadnienia „od pola do talerza”. Fundusz zaprasza do udziału w raporcie poprzez wypełnienie ankiety, która znajduje się pod linkiem: agritech2016.questionpro.com

Co można otrzymać za poświęcony czas?
  • Każdy, kto wypełni ankietę, otrzyma egzemplarz Raportu „Badanie - (R)ewolucja Agrobiznesu” (premiera w październiku 2016 r.), który będzie podsumowaniem prac badawczych.
  • Na osoby te czeka również 20 zaproszeń do udziału w spotkaniach branży agrotech podczas konkursu i programu akceleracyjnego MITEF w Polsce.

Wypełnienie ankiety zajmie mniej niż 5 minut. Zbiorcze wyniki projektu zostaną zaprezentowane w formie zagregowanych danych, uniemożliwiających identyfikację odpowiedzi konkretnych osób.

Zapraszamy!