Od 26 października do 24 listopada rolnicy mogą składać wnioski na dotacje do tzw. małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czego dotyczy pomoc?

Pomoc w ramach "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", przyznawana jest w formie refundacji do 50 procent  kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków oraz przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu ich.

Kto może złożyć wniosek?

O dotacje finansowane z budżetu PROW na lata 2014-2020, mogą wnioskować rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Co więcej, ARiMR wskazuje, że "Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł”.

O pomoc finansową mogą też wnioskować rolnicy lub ich małżonkowie prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Tutaj nie jest jednak wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Wsparcie dla przetwórców

Mogą oni uzyskać wsparcie, które związane jest z:

•Budową, rozbudową lub modernizacją budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej
•Zakupem oraz instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania

Zapowiedziano również dopłaty do inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.Źródło: agropolska.pl