Spółka Appol, która w nieuczciwy sposób wykorzystywała swoją przewagę kontraktową wobec dostawców jabłek, opóźniając płatności za zrealizowane dostawy surowca na koncentrat jabłkowy, będzie musiała zapłacić karę. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości blisko 1,7 mln zł.

Spółka Appol

Appol należy do chińskiego koncernu Zhonglu Fruit Juice, który jest jednym z najważniejszych  producentów koncentratu jabłkowego na świecie. Według informacji  UOKiK - w latach 2017-2019 spółka notorycznie zalegała z płatnościami wobec polskich dostawców jabłek.

– Pacta sunt servanda –  zasada wywodząca się z prawa rzymskiego oznacza, że umów należy dotrzymywać. Jeśli spółka Appol deklarowała zapłatę w ciągu maksymalnie 30 dni, wówczas dostawcy jabłek mieli pełne prawo oczekiwać, że w takim terminie otrzymają należne im pieniądze. Wielu z sadowników musiało jednak czekać znacznie dłużej. To niedopuszczalne działanie i przejaw wykorzystywania przewagi kontraktowej przez producenta koncentratu jabłkowego. Dlatego nałożyłem na Appol karę w wysokości blisko 1,7 mln zł – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Appol - opóźnienia w transakcjach

Przedsiębiorca zobowiązał się w umowach o dostawę na zapłatę pieniędzy, w zależności od rodzaju umowy, w ciągu maksymalnie 14 lub 30 dni. W rzeczywistości płatności były regulowane nawet po 90 dniach. Największych opóźnień firma dopuściła się  w 2017 roku. Dotyczyły ponad 70 procent wszystkich transakcji. W kolejnych dwóch latach zaległości było mniej – ponad 37 procent w 2018 i 17 procent w 2019 roku.


Źródło: UOKiK