Zwiększeniu uległ zakres danych, o których podmioty skupujące mleko krowie od rolników muszą informować dyrektora oddziału terenowego KOWR. Zmiana ta wynika ze zgodności z unijnymi przepisami.

Szerszy zakres raportowanych danych pociągnął za sobą zmianę wzoru formularza. Raport trzeba składać co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca. - Po raz pierwszy podmioty, tj. mleczarnie i inne firmy skupujące, powinny przesłać go do 15 lutego - powiedział Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W prowadzonym rejestrze podmiotów skupujących mleko jest 305 firm. Na 80 procent z nich składają się mleczarnie.

Skupy mleka- nowe przepisy

Najnowsze zmiany dotyczyć będą ilości skupionego surowego mleka krowiego, w tym mleka ekologicznego (w kilogramach o rzeczywistej zawartości tłuszczu); zawartości tłuszczu w surowym mleku (jako procent masy produktu); zawartości białka w surowym mleku krowim (jako procent masy produktu) oraz ilość ekologicznego surowego mleka krowiego (w kilogramach przy rzeczywistej zawartości tłuszczu).

Takie informacje posiadają już podmioty skupujące mleko, które systematycznie badają przywożony surowiec. Do tej pory nie było potrzeby ich podawania, ale najnowe przepisy UE wymagają ich opublikowania.

Zmiana ma zapewnić dokładniejsze monitorowanie unijnego rynku mleka, ponieważ dane ze wszystkich krajów członkowskich będą analizowane w Komisji Europejskiej.

KOWR przypomina jednocześnie, że dostarczanie informacji miesięcznej dotyczącej mleka jest obowiązkowe. Za zlekceważenie tego nakazu grożą kary pieniężne.


Źródło: agropolska.pl