„Piątka dla zwierząt” to obecnie bardzo gorący temat, który pozostaje na językach polityków i gospodarzy. Senatorowie wyrazili swoje zdanie o nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.   Za przyjęciem „piątki dla zwierząt” z poprawkami opowiedziało się 76 z nich, przeciw było 11, a 10 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa będzie musiała wrócić do sejmu.

Senat podjął decyzję o tym, by wprowadzić zakaz uboju rytualnego bydła. Co najważniejsze, zakaz ten wejdzie w życie dopiero w 2025 roku. Uznano, że da to rolnikom czas na przyzwyczajenie się do zmian i dostosowanie do zmian. Jednak hodowcy norek mają mniej czasu, ponieważ zakaz hodowli zwierząt futerkowych wejdzie w życie 31 lipca 2023.

Choć Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyła wniosek o odrzucenie noweli w całości, to wniosek ten nie został przyjęty.

Hodowla zwierząt futerkowych

Senatorowie zdecydowali między innymi o tym, że hodowla zwierząt futerkowych będzie mogła być prowadzona na obecnie obowiązujących zasadach tylko  do 31.07.2023 roku. Z kolei prowadzenie działalności w zakresie uboju rytualnego będzie mogło się odbywać na dotychczasowych zadach do 31.12.2025 roku. 

W poprawkach wzięto też pod uwagę zasady realizacji roszczeń wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie związane z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawowych w zakresie hodowli zwierząt futerkowych i prowadzenia działalności dotyczącej tzw. uboju rytualnego. 
Co więcej, senatorowie zdecydowali, że z nowelizacji usunięty  zostanie wymóg pozbawienia zwierzęcia świadomości w przypadku poddawania ubojowi drobiu w sposób przewidziany przez obrządek religijny związku wyznaniowego.

Organizacje pozarządowe

Senatorowie opowiedzieli się również za wykreśleniem przepisu uprawniającego organizacje pozarządowe do odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi, a także umożliwiającego odebranie zwierzęcia jego właścicielowi przez każdą osobę, jeżeli działanie lub zaniechanie właściciela bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu tego zwierzęcia. 

Wprowadzili oni jednak zakaz prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych, a także zakaz organizowania przedsięwzięć, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę lub jest przedmiotem loterii, aukcji albo licytacji oraz uczestnictwa w takich przedsięwzięciach, czyli traktowane będzie ono jako fant.
Rozważane jest również wprowadzenie zakazu sprzedaży i nabywanie przedmiotów, jeśli zwierzę domowe stanowi bezpłatne uzupełnienie do sprzedawanego przedmiotu. Senat przyjął również  poprawki, które umożliwiają przedsiębiorcom prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części. Senat zajął się również sprawami zwierząt domowych. Określił ponadto zasady i tryby oznakowania psów za pomocą mikroczipa i określił zasady prowadzenia centralnego rejestru psów.

Inne wprowadzone przez Senat poprawki dotyczą między innymi organizowania wystaw i pokazów zwierząt, które polegają wyłącznie na prezentowaniu cech danego gatunku zwierząt oraz pokazów psów specjalnych i ratowniczych. Modyfikacji uległy między innymi definicje kota rasowego, psa rasowego, zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych i kojca do przechowywania zwierząt.

Źródło: SENAT RP