Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zarzucił  nieuczciwość spółce SCA PR Polska - odpowiedzialnej w ramach grupy kapitałowej za zakupy w sieci Intermarche . W komunikacie urząd poinformował, że chodzi o nieprawidłowe wykorzystywanie swojej przewagi kontraktowej wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.

Według informacji, postępowanie jest wynikiem dotychczasowych analiz UOKiK w zakresie praktyk związanych z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej przez niemal 100 największych podmiotów z branży rolno-spożywczej.

Urząd wskazał, że dzięki tej interwencji większość przedsiębiorców wypłaciła zaległe pieniądze dostawcom na łączną kwotę ponad pół miliarda złotych oraz usunęła kwestionowane zapisy z polityk handlowych oraz zawartych kontraktów.

Wskazał również, że jednym z przedsiębiorców, którzy nie uregulowali zaległych zobowiązań, jest SCA PR Polska (SCA) - spółka odpowiedzialna za zakupy w sieci Intermarche. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił jej zarzuty nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej.

Z informacji Urzędu wynika, że przedsiębiorca mógł wykorzystywać swoją pozycję negocjacyjną wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Chodzi tu o znaczne opóźnienia w płatnościach na kwotę nawet kilkunastu milionów złotych!

Co więcej, w przypadku rozbieżności co do ceny lub ilości towaru na wystawionej fakturze, spółka nie płaci dostawcom za cały zafakturowany towar do czasu wyjaśnienia sytuacji. W opinii Prezesa Urzędu to niezgodne z dobrymi obyczajami, ponieważ zobowiązanie podmiotu za część bezsporną powinny być uregulowane w terminie płatności.

Urząd ma również zastrzeżenia co do  długotrwałego wyjaśniania rozbieżności w niektórych przypadkach, czego efektem było nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty, ponieważ zdarzało się, że trwało to nawet od kilku do kilkunastu miesięcy nawet do dwóch lat.

"Wydłużanie terminu płatności może być formą kredytowania się spółki SCA, w sytuacji w której otrzymała już produkty i może je sprzedać. Jest to działanie niekorzystne dla dostawców towarów rolno-spożywczych do sklepów Intermarche. Brak terminowej zapłaty naraża ich na utratę płynności finansowej oraz zwiększa istotnie ryzyko upadłości. Naszą rolą jest bronić dostawców sieci handlowych tak, aby terminowo otrzymywali zapłatę za zrealizowane dostawy" - ocenił Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.


Źródło: agropolska.pl