Samorząd Województwa Lubelskiego realizuje „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020”. Już w tym roku zostanie zakupionych 3000 kuropatw. Zostaną one wypuszczone do 30 obwodów łowieckich. Akcja realizowana jest wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Polskim Związkiem Łowieckim.

–Ze względu na duży spadek populacji kuropatwy, która niegdyś stanowiła ozdobę polskich pól i łąk, podjęliśmy kroki, aby ratować ten gatunek – mówi Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

– Zależy nam na zachowaniu równowagi w środowisku naturalnym – dodaje Członek Zarządu Województwa Lubelskiego  Zdzisław Szew.

Województwo lubelskie - kuropatwy

W tym roku województwo lubelskie zaplanowało zakup 3000 kuropatw – przy dzisiejszym stanie populacji jest to prawie 10% – w celu wypuszczenia ich do 30 obwodów łowieckich w ramach zasilenia miejscowej populacji. Szacunkowa liczebność kuropatw w regionie na 30 marca 2020 roku wynosi około 34 000 osobników.

Kuropatwy zostaną dostarczone przez dwóch dostawców:

Hodowla Kuropatw Radomscy z Łęczycy – 1000 kuropatw
Polski Związek Łowiecki – 2000 kuropatw

Zakup kuropatw - środki

Koszt zakupu kuropatw wyniesie około 110 000,00 zł, a środki na ten cel pochodzą z Budżetu Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.Źródło: expresslubelski.pl