16 października ruszy wypłata zaliczek dla rolników przez ARiMR.  Będzie ona wypłacała 70 procent zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2020 rok. Wypłaty te mają wpłynąć pozytywnie i poprawić płynność finansową gospodarstw, co wynika z projektu rozporządzenia ministra rolnictwa.
Zaliczki dla rolników będą realizowane na maksymalnym dopuszczalnym przepisami UE poziomie 70 procent. Przy kalkulacji kwoty będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów lub liczba zwierząt potwierdzona w ramach kontroli administracyjnej.

Wypłata ruszy 16 października, ponieważ jest to pierwszy możliwy termin wypłat wynikający z przepisów UE.  Zaś już od 1 grudnia  rolnikom będą wypłacane dopłaty bezpośrednie.

Resort rolnictwa prognozuje, że zaliczki te trafią do ponad 1,3 mln rolników.

Resort rolnictwa twierdzi, że "wypłata zaliczek na poziomie 70 proc. pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał tego instrumentu w poprawie płynności finansowej gospodarstw".

Zaliczki dotyczą między innymi:  jednolitej płatności obszarowej, płatności za: zazielenienie, dla młodych rolników, dodatkowej, do krów, do bydła, do owiec, do kóz, do roślin pastewnych, do roślin strączkowych na ziarno, do buraków cukrowych, do ziemniaków skrobiowych, do pomidorów, do truskawek, do chmielu, do lnu, do konopi włóknistych oraz wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw) oraz finansowania zaliczek na poczet przejściowego wsparcia krajowego (czyli płatności niezwiązanej do tytoniu).

Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok pochłonie nie więcej niż 2 362 mln euro środków unijnych i nie więcej niż około 16 mln euro środków krajowych, czyli łącznie nie więcej niż 2 379 mln euro – szacuje się w projekcie rozporządzenia.

Ministerstwo rolnictwa przygotowało także projekt dotyczący wypłaty zaliczek dla płatności realizowanych w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Mowa tu o premii pielęgnacyjnej lub zalesieniowej, dopłacie rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności z tytułu gospodarowanie w niekorzystnych warunkach (tzw. płatność ONW).

"W 2020 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadczyła trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpłynęły na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań objętych PROW 2014-2020" – brzmi uzasadnienie projektu.

Zaliczki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  będą wynosiły 85 procent tych płatności i będą dotyczyły około 850 tysięcy beneficjentów, którzy będą mogli skorzystać z tego rodzaju pomocy. 

Zgodnie z szacunkami ministerstwa pieniądze na wypłatę zaliczek na poczet pomocy w ramach niektórych działań PROW 2014-2020 zapewnione są w ramach unijnych środków (budżetu PROW 2014-2020).

Wypłaty pochłoną jednak około 530 mln euro (ok. 2 282 mln zł), w tym z budżetu krajowego około 193 mln euro (ok. 830 mln zł), z budżetu UE około 337 mln euro (czyli około 1 452 mln zł).

Jest to dowodem na to, że wejście w życie rozporządzenia nie wiąże się z dodatkowymi skutkami finansowymi  obarczającymi budżet państwa. Rozporządzenia są opiniowane i obecnie zakłada się, że wejdą w życie z dniem 16 października 2020 roku. 


Źródło: agropolska.pl