Rusza kolejny nabór przyjmowania wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Choć w  2019 roku pojawiło się wiele trudności, aby wszyscy  rolnicy mogli otrzymać zwrot za zakup materiału siewnego, to teraz są pełni nadziei, że w tym roku nie będzie żadnych trudności. Rolnicy obawiają się jednak, że na program dopłaty do materiału siewnego, wpłynie epidemia koronawirusa. 

Od kiedy można składać wnioski o dopłatę?

W tym roku termin składania wniosków o materiał siewny uległ zmianie. Rolnicy mogą składać wnioski o materiał siewny 2020 do ARiMR w terminie od 25 maja do 25 czerwca.

Czy wprowadzono jakieś zmiany?

Wnioski o materiał siewny 2020 oraz dopłaty, prawdopodobnie powinny ulec zmianie – i to z korzyścią dla rolników. Apelował o to poseł Jarosław Sachajko, który skierował kilka pytań w tej sprawie do resortu rolnictwa. 

Poniżej przedstawiamy zadane pytania oraz odpowiedzi, których udzielił  Sekretarza Stanu Szymon Giżyński:


Czy w ocenie pana ministra nie należy uczciwie potraktować rolników i i przedstawić stawki dopłat przed składaniem wniosków?

,,(…) Rozwiązanie polegające na określeniu stawki przed złożeniem wniosku uniemożliwiało określenie dokładnej kwoty jaką należało zaplanować w ustawie budżetowej na dopłaty danym roku (…).”

Dlaczego zdaniem pana ministra nie zasadne jest aby zwrot części nakładów był wypłacony rolnikom w ciągu max. 60 dni?

,,Dopłaty do materiału siewnego są wypłacane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych. (…) Corocznie do 30 września w drodze rozporządzenia Rada Ministrów określa stawki dopłat do 1ha powierzchni gruntów ornych. Uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych, lub obsadzonych (…), gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą, oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty.”

Izabela Nestioruk

Źródło: agrofakt.pl