Konkurs „Młody Agro-Przedsiębiorca” skierowany do słuchaczy szkół rolniczych w całej Polsce dobiegł końca. Przedsięwzięcie miało na celu przeciwdziałanie trendom wyludniania polskich obszarów wiejskich i migrowania do dużych ośrodków miejskich. Tematem konkursu było „Nowoczesne gospodarstwo rolne”. Słuchacze szkół rolniczych w 5-osobowych zespołach mieli za zadanie przygotować multimedialną prezentację na powyższy temat. Każdy zespół pracował pod okiem nauczyciela - koordynatora. Projektowane gospodarstwo musiało spełniać kryteria dochodowości, innowacyjności i bezpieczeństwa.

Spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac, komisja konkursowa w skład której weszli: przedstawiciele Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA, Concordia Ubezpieczenia, Banków Spółdzielczych SGB oraz przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyłoniła 3 zwycięzców oraz przyznała 5 wyróżnień. Komisja oceniała przede wszystkim przedsiębiorcze myślenie, innowacyjność oraz umiejętność zastosowania instrumentów wsparcia finansowego. Wszyscy laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne.

- Jesteśmy pod wrażeniem poziomu nadesłanych prac. Wielu uczniów włożyło dużo wysiłku i zaangażowania w realizację zadania konkursowego - powiedziała Elżbieta Górnik Wiceprezes Zarządu Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA. - Chcieliśmy, aby młodzi ludzie przekazali swoje uwagi i pomysły, które sprawią, że kolejne pokolenia mieszkańców obszarów wiejskich zaczną upatrywać szanse na godne życie właśnie w gospodarce rolnej. Zależało nam aby konkurs „Młody-Agroprzedsiębiorca”był traktowany jako nasza skromna zachęta do bycia podmiotem gospodarki rolnej. Cel został osiągnięty - mówi dalej Elżbieta Górnik.

- Poprzez ten konkurs chcieliśmy zwrócić uwagę na perspektywy i potencjał tkwiący w naszym rolnictwie. Młodzi ludzie, którzy tak licznie i profesjonalnie zaangażowali się w ten „przedsiębiorczy” projekt, stanowią dowód na to, że tak właśnie jest. Polska wieś to atrakcyjne miejsce nie tylko do mieszkania, ale również rozwojowej i godnej pracy – wyjaśnił Jacek Smolarek, Prezes Concordii Ubezpieczenia.

Robert Tórz p.o. Dyrektora Departamentu Produktów Bankowych i Procedur z SGB podkreślił, że istotnym aspektem dla Banków Spółdzielczych SGB jest propagowanie wśród młodzieży z terenów wiejskich aktywnego i przedsiębiorczego podejścia do prowadzenia własnego agrobiznesu. - Uczestnicy projektu, którzy wcielili się w rolę właścicieli gospodarstw rolnych często podkreślali, że jesteśmy dla nich partnerem, który nie tylko zajmuje się obsługą finansów, ale również podpowiada im rozwiązania ułatwiające rozwijanie działalności rolniczej. Co naturalnie bardzo nas cieszy.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji Narodowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Agencja Rynku Rolnego (ARR).

Wśród laureatów konkursu „Młody Agro-Przedsiębiorca” znaleźli się uczniowie:
1 miejsce Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
2 miejsce Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu
3 miejsce Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Namysłowie

Wyróżnienia trafiły do:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brześciu (Wojciechowski, Kubiak, Pogodziński, Zyglewski)
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie